RWRzezba

W skład zespołu pracującego nad projektem strony weszły następujące osoby:

Maria Daszkiewicz – lekarz psychiatra, czuwała nad koordynowamiem pracy nad projektem.  Była organizatorką zebrań podsumowujących kolejne etapy prac, przekazała środki finansowe na pokrycie kosztów zwiazanych z projektem. Jest również w trakcie pisania rozszerzonej pracy o Ryszardzie Wojciechowskim  „Odejście Rzeźbiarza Wojciechowskiego.”

Ewa Izdebska, historyk sztuki, były kierownik Galerii Art w Warszawie w ktorej wystawiał Ryszard Wojciechowski – była doradcą w sprawach merytorycznych, wyborze fotografii i ogólnym projektem strony.

Roman Izdebski, Associate Profesor Emily Carr University of Art and Design w Vancouver i były Asystent w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; kolega Ryszarda Wojciechowskiego z czasów akademickich – sprawował nadzór artystyczny nad stroną artysty oraz odpowiedzialny był za selekcje fotografii i ich zeskanowanie.

Anna Jung Wojciechowskarzeźbiarka , żona artysty, była niezastąpionym  źródłem informacji i materiałów o Ryszardzie Wojciechowskim. Autorka szkicu o artyście i innych tekstów na stronie internetowej, organizatorka spotkań na temat twórczości artystycznej Wojciechowskiego w Polsce w Akademii Sztuk Pięknych i w Vancouver.

Artur Babiarz, grafik z wykszałcenia, zajmujący się projektowaniem stron internetowych – zaprojektowal stronę Ryszarda Wojciechowskiego, która została spontanicznie i entuzjastycznie zaakceptowana przez pozostałych. Współpracował bezpośrednio z Anną Wojciechowską i Romanem Izdebskim nad zawartoścą stron. Był doradcą również w sprawach merytorycznych związanych z projektem.

 

W pracowni

Rapsodia Północnego Brzegu - odsłonięcie pomnika
North Vancouver, 1992